Tour

Revolutionary Vision 1916 and 2016: Thomas MacDonagh’s Legacy

Fís Réabhlóide 1916 agus 2016: Oidhreacht Thomás MhicDhonnacha

Sunday 1st May

15.30  Bilingual Tour of the Ecovillage leaving from Sheelagh na Gig on Cloughjordan Main Street
16.30  Presentation in the Thomas MacDonagh Heritage Centre

The weekend is  a celebration of the heritage and culture of Cloughjordan and legacy of Thomas MacDonagh. In this bilingual talk, Professor Peadar Kirby will compare the vision that motivated Thomas MacDonagh and his comrades with the vision that motivates the promoters of the ecovillage today. He will examine the lessons we can learn from the life and work of Thomas MacDonagh.

Sa chaint dátheangach seo, déanfaidh an tOllamh Peadar Kirby comparáid idir an fhís a spreag Tomás MacDonnacha agus a chomrádaithe céad bliain ó sin agus an fhís a spreagann lucht an éiceaphobail sa lá atá inniu ann. Scrúdóidh sé na ceachtanna is féidir linn a fhoghlaim óna shaol agus a shaothair.

For more information on the full weekend programmel please contact the Thomas MacDonagh Heritage Centre http://www.macdonaghheritage.ie