Céirdeanna traidisiúnta

Ceirdeanna traidisiúnta

An tÉiceaphobal agus an Ghaeilge

Tá sé mar aidhm ag Éiceaphobal Chloch Shiurdáin an Ghaeilge a chur chun cinn agus mar sin tá ainmneacha na sráideanna ar fad i nGaeilge amháin. Aithnímid tábhacht na Gaeilge chun saol níos inbhuanaithe a chothú in Éirinn mar gurb í an Ghaeilge a cheanglaíonn sinn le luachanna agus cleachtais na nglún a tháinig romhainn. Is féidir linn ceachtanna luachmhara a fhoghlaim uathu. Tá gá leis na ceachtanna sin má táimid chun sochaí iar-charbóin a bhaint amach in Éirinn faoi 2050. Agus, ar ndóigh, is stór í an Ghaeilge d’acmhainn shaibhir ár ndúlra agus ár dtimpeallachta, a chuideoidh linn saol níos fearr a chaitheamh toisc go mbeimid ag baint lán-úsáid as ár gclisteacht dhúchasach.

Fáiltíonn an tÉiceaphobal roimh theachtaireachtaí i nGaeilge. Cuirfidh baill an Éiceaphobail cuairteanna treoirithe agus cúrsaí lae ar ghnéithe na hinbhuanachta ar fáil as Gaeilge ach iad a iarraidh.

Teangmháil: cuairt@thevillage.ie